Electro-spel met JUIST - FOUT antwoord

Een variant van het overbekende electro-spel.

Bij een klassiek electro-spel komt het er op aan om één vraag met één antwoord te verbinden.  Hier krijgt de speler keuze tussen 2 antwoorden.  Bij fout antwoord brandt de rode LED, bij goed antwoord de groene.

In opdracht van wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent.