interactief klimaat spel

Dit spel werd op korte termijn ontwikkeld voor de jongerenwerking van 11.11.11.  De bedoeling is om jongeren de gevolgen van klimaatopwerming aan levende lijve te laten ondervinden.

Een centraal geplaatste meter met led-strips registreert de acties van de deelnemers.  

Bij elke actie loopt de meter één stap op.  De acties bestaan uit dagdagelijkse bezigheden van jongeren ( energie gebruiken, auto rijden, vleesconsumptie ed. ) 

In een ander deel van het lokaal zijn de gevolgen van deze acties voelbaar.  Ventilatoren en stroboscopen ontketenen een 'perfect storm' wanneer de meter op maximum staat.

Op vraag van de opdrachtgever is het gehele spel in een kleine bestelwagen te vervoeren.

Alle besturing en electronica ( een arduino-controller + relais) werd in de centrale meter gebouwd.  Alsook de resetknop.

foto's : 11.11.11